PENGHANTARAN PERCUMA DENGAN PEMBELIAN RM40 (SEmenanjung MALAYSIA) | PENGHANTARAN KEPADA EM DARI RM15 SAHAJA! | PENGHANTARAN SELURUH DUNIA DISEDIAKAN

OUR PRODUCTS

CLICK HERE to get a personalised recommendation for your little one!

Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)
Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)

Organic Pumpkin, Carrot & Spinach Porridge (6-12 months)

RM12.90
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)
Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)

Norwegian Salmon & Organic Sweet Potato Porridge (7-12 months)

RM13.90
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)
Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)

Organic Chicken, Cauliflower & Spinach Porridge (7-12 months)

RM12.90
The Supermom Tote Bag
The Supermom Tote Bag
The Supermom Tote Bag
The Supermom Tote Bag

The Supermom Tote Bag

RM4.90
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)
Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)

Organic Dolphin Shaped Puffs with Pumpkin & Carrot (6 months onwards)

RM14.90
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)
Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)

Organic Starfish Shaped Puffs with Strawberry (6 months onwards)

RM14.90
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)
Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)

Organic Seahorse Shaped Puffs with Apple & Broccoli (6 months onwards)

RM14.90
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)

Organic Triangle Sticks with Apple & Banana (6 months onwards)

RM15.90
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)
Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)

Organic Triangle Sticks with Purple Potato (6 months onwards)

RM15.90
Chicken Stock Powder (6 months onwards)
Chicken Stock Powder (6 months onwards)
Chicken Stock Powder (6 months onwards)
Chicken Stock Powder (6 months onwards)
Chicken Stock Powder (6 months onwards)
Chicken Stock Powder (6 months onwards)

Chicken Stock Powder (6 months onwards)

RM18.90
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)
Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)

Grade AAA Anchovy Powder (6 months onwards)

RM18.90
Ultra-Fine Mushroom Powder (6 months onwards)
Ultra-Fine Mushroom Powder (6 months onwards)
Ultra-Fine Mushroom Powder (6 months onwards)
Ultra-Fine Mushroom Powder (6 months onwards)

Ultra-Fine Mushroom Powder (6 months onwards)

RM19.90